Lev Ekologiskt skickar alltid med DHL Skicka grönt – miljökompenserad frakt.

SKICKA GRÖNT är det klimatsmarta tillval där DHL erbjuder ett fossilfritt* transportalternativ inom Sverige.

SKICKA GRÖNT innebär att det produceras motsvarande transportarbete som din sändning genererar med fossilfri- teknik någonstans i DHLs nätverk. Intäkterna går oavkortat till att ersätta DHLs svenska åkare för merkostnaden när de investerar i klimatsmarta fordon och bränslen.

För att kvalificera sig till att producera SKICKA GRÖNT gäller att:
  • Inköp av fordon eller bränsle måste vara dyrare än en vanlig transportlösning, dvs en merkostnad för åkeriet.
  • Fordonet måste reducera utsläpp av fossila klimatgaser >70% **
  • Avtal sluts med transportören
  • Fordon och bränsle följs upp månadsvis
  • Kapacitetskoordinering varje månad för att säkerställa att vi minst producerar lika många klimatsmarta tonkilometer som SKICKA GRÖNT genererat
  • Årlig granskning av externt certifieringsbolag

Här kan du ladda ner DHL SKICKA GRÖNT-certifiering [ladda ner]

* Minskningen av koldioxid redovisas i emissionsrapporten. Emissionsrapporten är en service som kan beställas för alla som har ett kundnummer hos oss.

** Enligt  Fossilfritt Sverige definition. Bränslen som används inom Skicka Grönt under 2020 är el, biogas och etanol.