Ekologisk ordbok


Cosmos Organic

Flera märkningar på hudvårdsprodukter och kosmetik har gått samman och skapat en gemensam märkning: Cosmos.

De olika märkningarnas tidigare logotyper finns fortfarande kvar i kombination med ordet Cosmos (bilden som visas är en av dem). Märkningen har två nivåer: Natural och Organic, som också står på märket. För Natural gäller att en viss del av innehållet ska vara av naturligt.

För Organic ska en viss del av innehållet vara av ekologiskt ursprung. Mängden naturligt eller organiskt ursprung ska skrivas ut på produkten i vikt. För alla Cosmos-certifierade produkter är kraven att en viss andel av ingredienserna ska vara ekologiskt odlade, att endast vissa förädlingsmetoder tillåts och att det finns förbud mot bland annat mikroplast och nanomaterial.

https://markningsguiden.hallakonsument.se/cosmos-organic


EU-Blomman

EU Ecolabel, även kallad EU-Blomman, är Europas motsvarighet till Svanen och en av världens främsta miljömärkningar. Det är en Typ 1-märkning, precis som Svanenmärket. Vilket betyder att den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram.

https://www.svanen.se/Om-EU-Blomman/


EU Ekologiskt

EU Ekologiskt är den europeiska märkningen för ekologisk produktion. Vad som får kallas ekologiskt styrs av en EU-förordning, bland annat att maten är producerad utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Det finns också krav på djurhänsyn och endast ett fåtal tillsatser är tillåtna i färdig mat. På alla färdigförpackade ekologiska varor som kommer från något EU-land, måste märkningen finnas med. Kontrollen görs av oberoende kontrollorgan.

https://markningsguiden.hallakonsument.se/eu-ekologiskt

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_sv


EKOLOGI

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan organismer och den miljö de lever i.  Ekologin är en ung vetenskap i snabb utveckling.

Det är viktigt att hålla isär vetenskapen ekologi och värdeladdade begrepp som ’ekologisk’. Till exempel kan effekten av en stor miljökatastrof eller introduktionen av en främmande art i ett system tyckas vara en spännande händelse inom vetenskapen ekologi, medan det knappast anses önskvärt ur ett ’ekologiskt perspektiv’.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologi


GOTS

Global Organic Textile Standard, GOTS, är en internationell miljömärkning för ekologisk textil.

Märkningen omfattar hela livscykeln från råvara till färdig textil. Krav ställs på textilfibern och på de kemikalier som används i bearbetningen men också på paketering, märkning och distribution. GOTS ställer också krav på arbetsförhållanden i fabrikerna.

https://markningsguiden.hallakonsument.se/gots

https://www.global-standard.org/the-standard.html


KRAV

KRAV står för mat producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan, mer biologisk mångfald och bättre arbetsvillkor. 
https://www.krav.se/